سوابق علمی و اجرایی احمد نجاری مقدم
ساعت ۸:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٩   کلمات کلیدی:

گزارش مختصر از سوابق علمی  و اجرایی  

anmoghaddam@gmail.com

نام و نام خانوادگی :

 احمد نجاری مقدم معاون برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی

 

سوابق کاری :

•§      محل فعالیت :

 دفتر برنامه ریزی و بودجه  استانداری خراسان رضوی

•§      آخرین پست سازمانی  :

معاون برنامه ریزی  دفتر برنامه ریزی و بودجه از سال 1386

•§      پست های سازمانی قبلی :

- کارشناس امور زیر بنایی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  کرمان از تاریخ 24/10/1369 تا تاریخ 19/11/1373

- کارشناس امور مطالعات اقتصادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی از تاریخ 19/11/1373 تا تاریخ 25/5/1380

- رییس گروه امور مطالعات اقتصادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی از تاریخ 25/5/1380 تا تاریخ 1/6/1382

- معاون پژوهش مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی از تاریخ 1/6/1382 تا تاریخ مهرماه سال 1384

- معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی از مهرماه سال 1384 تا سال 1386

- معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی ومعاون  دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی از سال 1386 تاکنون  

 مدرک تحصیلی:

•§       کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل سال 1371

•§       کارشناسی اقتصاد نظری از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل سال 1366

سوابق علمی و اجرایی :

 سوابق علمی :

•- میزان تحصیلا ت : کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل سال 1371- کارشناسی اقتصاد نظری از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل سال 1366

 - دوسفر خارجی در سالهای 1375در زمینه توسعه اقتصادی به مدت 3 ماه به دانشگاه تاماسات تایلند  و سال 1384 در زمینه بهره وری به کره جنوبی  به مدت یک هفته از طرف سازمان ملی بهره وری ایران

وضعیت تدریس :

•-  تدریس در دوره های بلند مدت و کوتاه مدت

•-   دانشگاه پیام نور

•-  موسسه آموزش عالی الزهرا

•-    دانشکده امور اقتصادی ودارایی

•-  شهید هاشمی نژاد جهاد کشاورزی

•-   مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی

•-  آموزشگاه سما دانشگاه آزاد اسلامی

•-   سازمان مدیریت صنعتی شرق

دروس آکادمیک : اصول علم اقتصاد ، کلیات علم اقتصاد ،اقتصادخرد ، اقتصاد کلان ، توسعه اقتصادی ، تهیه و تنظیم بودجه و حسابداری  برای دوره های کارشناسی و کاردانی و  ارزیابی طرح های اقتصادی برای دوره های کارشناسی ارشد

دروس کوتاه مدت برای مدیران  و کارشناسان دستگاههای اجرایی : مدیریت بودجه و رویکردهای نوین آن  ، تهیه و تنظیم بودجه ، روشهای تامین منابع مالی، حسابداری بودجه ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری ، آشنایی با تکنیکها و ابزارهای بهره وری ، مدیریت بهره وری و بهره وری نیروی انسانی  تلفیق برنامه ریزی ، بودجه ریزی و پیش بینی و پیش بینی و بودجه ریزی شناور

آشنا و متخصص در ارائه دوره های آموزشی  بودجه ریزی عملیاتی   ،  حسابداری و مدیریت قیمت تمام شده ، هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت ، مدیریت استراتژیک  (تدوین، اجرا و کنترل برنامه راهبردی) ، کارت امتیازی متوازن (BSC) ، مدیریت و ارزیابی عملکرد و...

 

سوابق تحقیقاتی :

- محقق دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی معاونت امور صید و صیادان شرکت سهامی شیلات ایران و تهیه و تدوین و انتشار گزارش اثرات ایجاد مناطق آزاد تجاری بر حرفه صید و صیادی در سواحل جنوب کشور در سال 1369

- محقق دفتر امور استانهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و تهیه و تدوین گزارشات اقتصادی استانهای کشور

- انتشار مقالات در مجلات معتبری چون زمینه در ارتباط با اصول و مفاهیم بهره وری نیروی کار ، نقش دولت در بهره وری نیروی کار ، راههای ارتقاء بهره وری نیروی کار صنعتی و بهره وری نیروی کار از دید اندیشمندان اقتصادی در شماره های 29 ، 30، 46-45 و 58-57 مجله زمینه

- بررسی راههای ارتقاء بهره وری نیروی کار در 6 مجلد برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان

- تهیه و تدوین بخشهای دولت ، شهرداریها ، آموزش ، بهداشت و درمان ، آب و برق و گاز ، ساختمان و ... در ارتباط با طرح حساب تولید در استان خراسان برای سالهای 1375 ، 1376، 1377، 1378 ،1379

- ترجمه کتاب و مقاله تحت عنوان استقرار کارتهای امتیازی متوازن برای یک دولت محلی بهره ور شهر بوچه آن کره جنوبی ، نوآوری دولت در کره جنوبی ، اصلاحات بخش عمومی برای بهبود بهره وری در کره جنوبی ، مدیریت کیفیت جامع در دولت کره جنوبی ، برنامه منشور خدمات عمومی برای جلب رضایت مشتری در کره جنوبی

- تالیف مقاله با زبان انگلیسی و ارائه آن در مرکز آموزش و تحقیقات دانشکده اقتصاد دانشگاه تاماسات تایلند تحت عنوان The role of oil industry in Irans economy

- مشارکت در تهیه و تدوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی نظیر طرح توسعه جنوب خراسان ، برنامه دوم توسعه و برنامه سوم توسعه و عملکرد آن   و برنامه چهارم توسعه  در استان خراسان رضوی و عملکرد آن

- تالیف و ترجمه تجربه برنامه ریزی در تایلند تهیه شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سند توسعه شهرستانهای استان خراسان رضوی ، برنامه آمایش استان خراسان رضوی و تحلیل سازمان فضایی فعالیتها در استان خراسان رضوی  

- نظارت بر پروژه هایی نظیر بررسی امکانات خودکفایی مالی استان خراسان ، تجزیه و تحلیل بر مشاغل استان خراسان و تعیین ضرایب مالیاتی بهینه برای مشاغل صنفی ، بررسی منابع جدید درآمدی استان خراسان ، استقرار چرخه مدیریت بهره وری در 24 دستگاه اجرایی استان خراسان رضوی

 - نظارت بر طرح آمایش استان خراسان رضوی بخش تلفیق و جمع بندی

 - مشارکت در اجرای طرح بانک اطلاعات دیدگاههای توسعه استان در ارتباط با الگوی اسلامی - ایرانی توسعه کشور

 سوابق اجرایی و فنی :

- بیش از 19 سال فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خراسان رضوی و استانداری خراسان رضوی  

- تهیه و تدوین گزارشات اقتصادی در خصوص مسایل اقتصادی استان

- برنامه ریزی و سازماندهی و نظارت بر تهیه گزارش اقتصادی سالانه استان و گزارشات عملکرد برنامه های توسعه در استان و گزارشات اقتصادی و اجتماعی شهرستانهای استان

- مشارکت در برنامه های توسعه فناوری اطلاعات ( تکفا) در استان خراسان رضوی

- مشارکت و مسئولیت در تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت استان نظیر برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه و سند ملی توسعه و نظریه پایه توسعه استان

- مسئول محاسبات حسابهای منطقه ای استان خراسان از سال 1366 تا سال 1381( ارزش افزوده بخشها و فعالیتهای اقتصادی استان )

- مروج بهره وری استان خراسان رضوی  از سال 1383 تا سال 1385و طی دوره های آموزشی داخلی و خارجی مرتبط

- رابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ستاد درآمد وتجهیز منابع در سالهای برنامه سوم و چهارم توسعه

- دبیر و رابط سازمان مدیریت استان در جلسات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه (تعداد 8 کارگروه )- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری - کارگروه صنعت و معدن - کارگروه توسعه صادرات - کارگروه پژوهش وفناوری - کارگروه بانوان و جوانان - آمایش و محیط زیست - شهر سازی و معماری - ستاد درآمد و تجهیز منابع استان تا سال 1386  

- هدایت مطالعات آمایش سرزمین استان در سال 1386-1384

- پیگیری در مورد تصویب نظریه پایه توسعه استان در شورای آمایش سرزمین در سال 1384 و 1385

- تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به پژوهش و توزیع اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته و انجام و هدایت امور دبیر خانه ای کارگروه پژوهش وآمار و فناوری اطلاعات استان

- مشارکت و هدایت امور مربوط به تهیه سند توسعه شهرستانهای استان در سال 1385 و بازنگری آن در سال 1388

- ریاست و  دبیری کمیسیون ماده 61 و 32 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در استان در ارتباط با توجیه فنی و اقتصادی و مالی و محیط زیستی پروژه های عمرانی و تملک داراییهای سرمایه ای جدید استان

- عضویت در ستاد اجرایی هفته پژوهش در 4  دوره برگزاری آن در استان

- انجام و یا نظارت بر پروژه های تحقیقاتی

- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی بهره وری با بکارگیری و دعوت از اساتید مجرب کشوری برای معاونین منطقه 8 کشورو کارشناسان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و .....


 
بخش دوم نمونه سئوالات دوره بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٩   کلمات کلیدی:

 

 

بخش دوم نمونه سئوالات دوره بودجه ریزی عملیاتی به همراه پاسخ آنها

 

1 -  کاهش در تغداد حوادث جدی در حمل و انبار کردن مواد شیمیایی سمی که در راستای هدف راهبردی تضمین سلامت جامعه در مقابل حمل مواد شیمیایی سمی و خطر ناک آمده است چیست ؟

 الف آرمان راهبردی       ب هدف عملیانی راهبردی    ج خود می تواند هدف راهبردی باشد   د هیچکدام

2  -  بودجه ریزی بر مبنای صفر اولین بار توسط چه شخصی ابداع شد ؟

الف جیمی کارتر فرماندار جورجیا                             ب روبرت مک نامارا از وزارت دفاع آمریکا

ج پیتر فیر در شرکت تگزاس اینسترومنتزآمریکا            د هیچکدام

3 کدام شیوه از بودجه ریزی است که به مدیران اجازه داده شده بخشی از بودجه سال پایه خود را کاهش و به جای آن بسته های تصمیم گبری جدیدی را سازماندهی و جایگزین نمایند ؟

الف بودجه ریزی عملیاتی                                        ب بودجه ریزی بر مبنای صفر تعدیل یافته

ج بودجه ریزی برمبنای صفر                                   د بودجه ریزی برنامه ای

4 تفکرات روبرت مک نامارا در وزارت دفاع آمریکا باعث شکل گیری کدامیک از شیوه های بودجه ریزی شد ؟

بودجه ریزی عملیاتی                                        ب بودجه ریزی بر مبنای صفر تعدیل یافته

ج بودجه ریزی برمبنای صفر                             د بودجه ریزی برنامه ای

5- کاملترین شیوه حسابداری که در عملیانی کردن بودجه برآن تاکید شده کدام است ؟

الف حسابداری نقدی   ب حسابداری تعهدی     ج بند الف و ب     د هیچکدام

6- بدلیل پیچیدگی  حسابداری تعهدی در بسیاری از کشورها سیستم حسابداری مدیریتی که برای بودجه ریزی عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد

الف حسابداری نقدی    ب حسابداری قیمت تمام شده   ج بند الف و ب      د هیچکدام

7- در ارتباط با نگهداری سیستم های حسابداری دوگانه کدام جمله صحیح است ؟

الف جایز است                                                 ب بسیار پرهزینه است  

ج از نظر زمان و هزینه بسیار پرهزینه است          د توصیه می شود

8- استفاده مفید از منابع در کدامیک از اصطلاحات زیر مطرح است ؟

الف کارآیی    ب اثربخشی    ج کارآیی واثربخشی    د- هیچکدام

9- کدام شیوه از بودجه ریزی است که بودجه سال پایه بطور کلی کنارگذاشته میشود و تصمیمات جدیدی برای سال آتی گرفته می شود ؟

الف بودجه ریزی عملیاتی                                        ب بودجه ریزی بر مبنای صفر تعدیل یافته

ج بودجه ریزی برمبنای صفر                                   د بودجه ریزی برنامه ای

10- تضمین کنترل دقیق مخارج مطابق با قوانین و مقررات مربوطه بیش از هرچیز مورد تاکید کدام نظام و یاشیوه بودجه ریزی است ؟

الف بودجه ریزی سنتی                                           ب -  بودجه ریزی عملیاتی 

 ج بودجه ریزی برنامه ای                                       د- بودجه ریزی بر مبنای صفر   

11- بودجه ریزی عملیاتی یک شیوه مدیریتی .......بر بودجه است .

الف مطابقت گرا     ب- نتیجه گرا     ج برنامه گرا      د- هیچکدام        

 

جوابهای صحیح  

 

1 – ب        2 -  ج      3 – ب       4 -  د     5 – ب     6 – ب     7 – ج         8 – الف      9 – ج

10 – الف    11 - ب         

 

 


 
نمونه سئوالات امتحانی بودجه ریزی عملیاتی
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۱٢   کلمات کلیدی:

پاسخ سئوالات در جلسه دوشنبه مورخ ١٣٨٩/١٠/١٣ ارائه خواهد شد . بخش اول سئوالات شامل ٢۵ سئوال می باشد .

١– برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج بدست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد مربوط به کدام نوع از انواع بودجه ریزی است ؟

الف بودجه ریزی افزایشی      ب بودجه ریزی برنامه ای  

 ج بودجه ریزی عملیاتی   د بودجه ریزی بر مبنای صفر

 2 کدامیک از انواع بودجه ریزی های زیر با بودجه ریزی عملیاتی بیشتر تطابق دارد و معمولااز نظر اصطلاحی در کنار هم مورد استفاده قرار می گیرد ؟

الف بودجه ریزی برمبنای هزینه فعالیت ها       ب بودجه ریزی بر اساس عملکرد

ج بودجه ریزی بر مبنای صفر                         د هیچکدام

3 بودجه ریزی عملیاتی در طی فرآیند خود متکی بر کدامیک از محورهای اصلی زیر است ؟

الف بهبود کارآیی      ب بهبود اثربخشی     ج بهبود کارایی و بهبود اثر بخشی    د هیچکدام

4 ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام شده مربوط به کدامیک از انواع بودجه ریزی است ؟

الف بودجه ریزی عملیاتی             ب بودجه ریزی افزایشی 

   ج بودجه ریزی برمبنای صفر      د - بودجه ریزی برنامه ای

5 کدامیک از شاخص ها بر نحوه استفاده از منابع بدون توجه ویژه به مقدار  الزامات ارائه شده در

 مقایسه    با مقدار منابع به کار رفته تاکید دارد ؟

الف هزینه نصب هر دستگاه کنترل ترافیک       ب تعداد چراغ های راهنمایی نصب شده

ج تعداد درحواستهای بررسی شده در مورد ایجاد پارکینگ عمومی  

د- میانگین مرگ و میر در بزرگراهها

6 تعداد چراغ های راهنمایی نصب شده یک نوع

الف شاخص اثر بخشی    ب شاخص کارآیی     ج شاخص حجم کار        د شاخص اثر بخشی و کارآیی

7 هزینه  تصفیه هر میلیون بشکه نفت خام یک نوع

الف شاخص اثر بخشی    ب شاخص کارآیی     ج شاخص حجم کار        د شاخص اثر بخشی و کارآیی

8 وظیفه قانونی سازمان چیست ؟

الف رسالت     ب آرمان    ج هدف    د شاخص عملکرد 

9 سئوال منابع برنامه ها کدامند ؟ جزء کدام گروه از شاخص ها هستند ؟

الف شاخص های اثر بخشی  ب شاخص های خروجی  ج شاخص های نتایج    د- شاخص های ورودی

10 منابع سازمان چگونه مورد استفاده قرار می گیرد یک نوع شاخص

الف - شاخص اثر بخشی  ب شاخص خروجی    ج شاخص نتایج    د -  شاخص ورودی 

11 درصد کاهش تصادفات مرگباردر بزرگراهها می تواند یک نوع شاخص

الف نتیجه    ب ورودی   ج خروجی   د اثر بخشی 

12 تعداد کارمندان تمام وقت سازمان یک نوع شاخص

الف خروجی   ب ورودی   ج نتیجه   د اثر بخشی 

13 تعداد مجوزهای صادر شده یک نوع شاخص

الف خروجی   ب ورودی       ج نتیجه   د اثر بخشی 

14 میزان پیاده روهای مرمت شده یک نوع شاخص

الف خروجی   ب ورودی   ج نتیجه   د اثر بخشی

15 هزینه هر بار استفاده و یا هزینه هر کیل.متر آسفالت خیابان یک نوع شاخص

الف خروجی   ب ورودی   ج نتیجه   د اثر بخشی

16- کدامیک از انواع شاخص ها بیشتر برای تصمیم گیری های مدیریتی و عملیاتی سودمند هستند ؟

الف خر.جی اثربخشی    ب ورودی خروجی   ج -   اثر بخشی ورودی   د نتیجه ورودی

17- سئوال کالاها و خدمات تا چه حد مناسب بوده اند و یا تاثیر کالاها و یا خدمات بر مشتریان چگونه است نربوط به کدامیک از شاخص های عملکرد است ؟

الف خروجی    ب نتیجه     ج ورودی     د ورودی خروجی

18- یک شاخص ورودی ، خروجی ، اثر بخشی و نتیجه در ارتباط با وظایف دستگاه ذیربطی که درآن اشتغال دارید را بنویسید ؟

19 برنامه ریزی استراتژیک یک نوع برنامه ریزی

الف کوتاه مدت    ب میان مدت   ج بلند مدت    د هم می تواند میان مدت و هم بلند مدت باشد .

20 به فعل درآوردن تصمیمات و چارچوبهای تعیین شده توسط برنامه ریزی جامع را

الف برنامه ریزی تلفیقی   ب برنامه ریزی عملیاتی   ج برنامه ریزی دراز مدت   د هیچکدام

21 توزیع منابع بودجه در داخل یک برنامه

الف استراتژیک   ب- دراز مدت   ج کوتاه مدت   د میان مدت

22 در کدامیک از برنامه ها حصول به بهترین نتایج (اثربخشی ) مطرح است ؟

الف برنامه استراتژیک  ب برنامه جامع   ج برنامه تاکتیکی    د برنامه عملیاتی 

23 در کدامیک از برنامه ها تلاش برای انجام بهتر کارها مد نظر است ؟

الف برنامه استراتژیک  ب برنامه جامع   ج برنامه تاکتیکی    د برنامه عملیاتی 

24 کدام نقش دولت است که مبین خط مشی هایی است که جها حصول به وضع پایدار در قیمتها و رشد مطلوب در تولیدات و اشتغال است ؟

الف نقش تثبیتی دولت    ب نقش قانونی دولت    ج نقش توزیعی   د نقش تخصیصی

25 اخذ مالیات تصاعدی و پرداخت یارانه به طبقات آسیب پذیر کدام نقش و وظیفه دولت را توجیه می کند ؟

الف نقش تثبیتی دولت    ب نقش قانونی دولت    ج نقش توزیعی   د نقش تخصیصی

26 اگر هدف بودجه ریزی پاسخ به سئوال چرا باید خرج کرد باشد چه نوع طبقه بندی بودجه ای مدنظر است ؟

الف طبقه بندی درآمدها  ب طبقه بندی عملیاتی  ج طبقه بندی سازمانی   د طبقه بندی هزینه ها

27 - اگر هدف بودجه ریزی مدیریت و بهبود اداره باشد  چه نوع طبقه بندی بودجه ای مدنظر است ؟

الف طبقه بندی درآمدها  ب طبقه بندی عملیاتی  ج طبقه بندی سازمانی   د طبقه بندی هزینه ها

28 روال منطقی طبقه بندی عملیات چگونه است ؟

الف فصل برنامه امور و فعالیت و طرح    ب امور برنامه فعالیت و طرح  و فصل

ج امور فصل برنامه و فعالیت و طرح      د امور فعالیت و طرح برنامه فصل

29 چرا باید برنامه اجراشود و آیا نمی توان از اجرای آن صرف نظر نمود موضوع ؟

الف کارآیی    ب اثر بخشی     ج هم کارآیی و هم اثر بخشی    د هیچکدام  

30 آیا می توان برنامه را با صرف حداقل هزینه و اعتبار به اجرا درآورد موضوع ؟

الف کارآیی    ب اثر بخشی     ج هم کارآیی و هم اثر بخشی    د هیچکدام  

31 بدون توجه به اهداف و جهت گیریهای سازمانی و صرفا برمبنای وضعیت موجود و سنوات قبلی عمل نموده و با افزایش درصد قبلی  نسبت به تعیین سهمیه اعتباری اقدام می کند ؟

الف بودجه ریزی افزایشی  ب بودجه ریزی بر مبنای صفر  

ج بودجه ریزی برنامه ای   د بودجه ریزی عملیاتی

32 در جه پاسخگویی در کدامیک از انواع بودجه ریزی بیشتر است ؟

الف بودجه ریزی افزایشی  ب بودجه ریزی بر مبنای صفر  

ج بودجه ریزی برنامه ای   د بودجه ریزی عملیاتی

33 سازمانها با سنجش عملکرد چه هدفی را دنبال می کنند ؟

الف اقزایش پاسخگویی    ب بهبود ارائه خدمات و کالاها   ج اطلاع رسانی به شهر وندان  د هر سه مورد صحیح است .

34 یک شاخص عملکرد بایستی

الف با برنامه ها همخوانی داشته باشد .      ب پاسخگو  و نمایانگر تغییرات سطح عملکرد باشد

ج شاخص باید قابل اتکاء باشد و همواره اطلاعات دقیق و صحیحی را ارائه نماید.

د- هر سه مورد صحیح است .

35 دو بخش جالب مباحث دوره را از نطر خودتان معرفی و حداقل با  چند جمله هر کدام از آنها را  توصیف نمایید .