نمونه سئوالات فصل چهارم کتاب بودجه ریزی عملیاتی

نام فصل: چهارم                                                                  نام کتاب: بودجه ریزی عملیاتی نام نام خانوادگی گروه: افسانه دانائی نژاد - منصوره ارغوانی - آمنه اسکندری ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 120 بازدید

برای توجه دانشجویان درس تهیه و تنظیم تا کنترل یودجه ریزی دولتی پیام نور مشهد

سلام با عرض پوزش با توجه به محدودیت زمانی تا زمان امتحانات پایان ترم حداکثر تا تاریخ 1390/9/23 فرصت دارید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

نمونه سئوالات فصل دوم کتاب بودجه ریزی در ایران به همراه پاسخ آنها

1.-بودجه ریزی در بخش عمومی ناظر برپیش بینی منابع ومصارف مالی برای انجام ..........ووظایف دولت است:   الف)تعاریف               ب)ساختارها           ج)ماموریت ها              د)حاکمیتها   2-بودجه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 98 بازدید

نمونه سئوالات فصل اول کتاب بودجه ریزی عملیاتی همراه با پاسخ نامه

نمونه سئوالات فصل اول کتاب بودجه ریزی عملیا تی به همراه پاسخ نامه صفحه :   1                       سطر:1 1ـتعریف بودجه ریزی عمومی درمفهوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 74 بازدید

نومنه سئوالات فصل سوم کتاب بودجه ریزی در ایران همراه با پاسخ

نمونه سئوالات فصل سوم بودجه ریزی در ایران صفحه : 98         پارگراف : 2 1-         باتوجه به نشریه  دستورالعمل شفاف سازی بودجه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 177 بازدید
آذر 90
23 پست
آبان 90
2 پست
دی 89
3 پست
آبان 89
3 پست