دانشجویان محترم درس تهیه تاکنترل بودجه ریزی مدیریت بازرگانی پیام نور مشهد

با سلام باتوجه به نزدیک بودن  امتحان میان ترم و امتحان نهایی در اسرع وقت نسبت به ارئه کارهای عملی و تحقیقاتی خود اقدام نموده و به آدرس پست الکترونیکی اینجانب  anmoghaddam@gmail.com  ارسال نمایید . بدیهی است درغیر اینصورت فرصتی برای بررسی نخواهد بود .

ضمنا از امروز چکیده کتاب و نمونه سئوالات تایید شده توسط اینجانب بر روی وبلاگ برای مطالعه قرا داده خواهد شد .بدیهی است نمونه سئوالات و مطالب چکیده نمی تواند بطور کامل مبنایی برای آزمون پایان ترم جنابعالی باشد . لذا کتابهای معرفی شده بدقت مورد مطالعه قرار گیرد . متشکرم

/ 0 نظر / 21 بازدید