سوابق علمی و اجرایی احمد نجاری مقدم

گزارش مختصر از سوابق علمی  و اجرایی  

anmoghaddam@gmail.com

نام و نام خانوادگی :

 احمد نجاری مقدم معاون برنامه ریزی دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی

 

سوابق کاری :

•§      محل فعالیت :

 دفتر برنامه ریزی و بودجه  استانداری خراسان رضوی

•§      آخرین پست سازمانی  :

معاون برنامه ریزی  دفتر برنامه ریزی و بودجه از سال 1386

•§      پست های سازمانی قبلی :

- کارشناس امور زیر بنایی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  کرمان از تاریخ 24/10/1369 تا تاریخ 19/11/1373

- کارشناس امور مطالعات اقتصادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی از تاریخ 19/11/1373 تا تاریخ 25/5/1380

- رییس گروه امور مطالعات اقتصادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی از تاریخ 25/5/1380 تا تاریخ 1/6/1382

- معاون پژوهش مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی از تاریخ 1/6/1382 تا تاریخ مهرماه سال 1384

- معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی از مهرماه سال 1384 تا سال 1386

- معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی ومعاون  دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری خراسان رضوی از سال 1386 تاکنون  

 مدرک تحصیلی:

•§       کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل سال 1371

•§       کارشناسی اقتصاد نظری از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل سال 1366

سوابق علمی و اجرایی :

 سوابق علمی :

•- میزان تحصیلا ت : کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل سال 1371- کارشناسی اقتصاد نظری از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران فارغ التحصیل سال 1366

 - دوسفر خارجی در سالهای 1375در زمینه توسعه اقتصادی به مدت 3 ماه به دانشگاه تاماسات تایلند  و سال 1384 در زمینه بهره وری به کره جنوبی  به مدت یک هفته از طرف سازمان ملی بهره وری ایران

وضعیت تدریس :

•-  تدریس در دوره های بلند مدت و کوتاه مدت

•-   دانشگاه پیام نور

•-  موسسه آموزش عالی الزهرا

•-    دانشکده امور اقتصادی ودارایی

•-  شهید هاشمی نژاد جهاد کشاورزی

•-   مدیریت آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی

•-  آموزشگاه سما دانشگاه آزاد اسلامی

•-   سازمان مدیریت صنعتی شرق

دروس آکادمیک : اصول علم اقتصاد ، کلیات علم اقتصاد ،اقتصادخرد ، اقتصاد کلان ، توسعه اقتصادی ، تهیه و تنظیم بودجه و حسابداری  برای دوره های کارشناسی و کاردانی و  ارزیابی طرح های اقتصادی برای دوره های کارشناسی ارشد

دروس کوتاه مدت برای مدیران  و کارشناسان دستگاههای اجرایی : مدیریت بودجه و رویکردهای نوین آن  ، تهیه و تنظیم بودجه ، روشهای تامین منابع مالی، حسابداری بودجه ، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری ، آشنایی با تکنیکها و ابزارهای بهره وری ، مدیریت بهره وری و بهره وری نیروی انسانی  تلفیق برنامه ریزی ، بودجه ریزی و پیش بینی و پیش بینی و بودجه ریزی شناور

آشنا و متخصص در ارائه دوره های آموزشی  بودجه ریزی عملیاتی   ،  حسابداری و مدیریت قیمت تمام شده ، هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت ، مدیریت استراتژیک  (تدوین، اجرا و کنترل برنامه راهبردی) ، کارت امتیازی متوازن (BSC) ، مدیریت و ارزیابی عملکرد و...

 

سوابق تحقیقاتی :

- محقق دفتر برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی معاونت امور صید و صیادان شرکت سهامی شیلات ایران و تهیه و تدوین و انتشار گزارش اثرات ایجاد مناطق آزاد تجاری بر حرفه صید و صیادی در سواحل جنوب کشور در سال 1369

- محقق دفتر امور استانهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و تهیه و تدوین گزارشات اقتصادی استانهای کشور

- انتشار مقالات در مجلات معتبری چون زمینه در ارتباط با اصول و مفاهیم بهره وری نیروی کار ، نقش دولت در بهره وری نیروی کار ، راههای ارتقاء بهره وری نیروی کار صنعتی و بهره وری نیروی کار از دید اندیشمندان اقتصادی در شماره های 29 ، 30، 46-45 و 58-57 مجله زمینه

- بررسی راههای ارتقاء بهره وری نیروی کار در 6 مجلد برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان

- تهیه و تدوین بخشهای دولت ، شهرداریها ، آموزش ، بهداشت و درمان ، آب و برق و گاز ، ساختمان و ... در ارتباط با طرح حساب تولید در استان خراسان برای سالهای 1375 ، 1376، 1377، 1378 ،1379

- ترجمه کتاب و مقاله تحت عنوان استقرار کارتهای امتیازی متوازن برای یک دولت محلی بهره ور شهر بوچه آن کره جنوبی ، نوآوری دولت در کره جنوبی ، اصلاحات بخش عمومی برای بهبود بهره وری در کره جنوبی ، مدیریت کیفیت جامع در دولت کره جنوبی ، برنامه منشور خدمات عمومی برای جلب رضایت مشتری در کره جنوبی

- تالیف مقاله با زبان انگلیسی و ارائه آن در مرکز آموزش و تحقیقات دانشکده اقتصاد دانشگاه تاماسات تایلند تحت عنوان The role of oil industry in Irans economy

- مشارکت در تهیه و تدوین طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی نظیر طرح توسعه جنوب خراسان ، برنامه دوم توسعه و برنامه سوم توسعه و عملکرد آن   و برنامه چهارم توسعه  در استان خراسان رضوی و عملکرد آن

- تالیف و ترجمه تجربه برنامه ریزی در تایلند تهیه شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سند توسعه شهرستانهای استان خراسان رضوی ، برنامه آمایش استان خراسان رضوی و تحلیل سازمان فضایی فعالیتها در استان خراسان رضوی  

- نظارت بر پروژه هایی نظیر بررسی امکانات خودکفایی مالی استان خراسان ، تجزیه و تحلیل بر مشاغل استان خراسان و تعیین ضرایب مالیاتی بهینه برای مشاغل صنفی ، بررسی منابع جدید درآمدی استان خراسان ، استقرار چرخه مدیریت بهره وری در 24 دستگاه اجرایی استان خراسان رضوی

 - نظارت بر طرح آمایش استان خراسان رضوی بخش تلفیق و جمع بندی

 - مشارکت در اجرای طرح بانک اطلاعات دیدگاههای توسعه استان در ارتباط با الگوی اسلامی - ایرانی توسعه کشور

 سوابق اجرایی و فنی :

- بیش از 19 سال فعالیت در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خراسان رضوی و استانداری خراسان رضوی  

- تهیه و تدوین گزارشات اقتصادی در خصوص مسایل اقتصادی استان

- برنامه ریزی و سازماندهی و نظارت بر تهیه گزارش اقتصادی سالانه استان و گزارشات عملکرد برنامه های توسعه در استان و گزارشات اقتصادی و اجتماعی شهرستانهای استان

- مشارکت در برنامه های توسعه فناوری اطلاعات ( تکفا) در استان خراسان رضوی

- مشارکت و مسئولیت در تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت استان نظیر برنامه دوم و سوم و چهارم توسعه و سند ملی توسعه و نظریه پایه توسعه استان

- مسئول محاسبات حسابهای منطقه ای استان خراسان از سال 1366 تا سال 1381( ارزش افزوده بخشها و فعالیتهای اقتصادی استان )

- مروج بهره وری استان خراسان رضوی  از سال 1383 تا سال 1385و طی دوره های آموزشی داخلی و خارجی مرتبط

- رابط سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ستاد درآمد وتجهیز منابع در سالهای برنامه سوم و چهارم توسعه

- دبیر و رابط سازمان مدیریت استان در جلسات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه (تعداد 8 کارگروه )- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری - کارگروه صنعت و معدن - کارگروه توسعه صادرات - کارگروه پژوهش وفناوری - کارگروه بانوان و جوانان - آمایش و محیط زیست - شهر سازی و معماری - ستاد درآمد و تجهیز منابع استان تا سال 1386  

- هدایت مطالعات آمایش سرزمین استان در سال 1386-1384

- پیگیری در مورد تصویب نظریه پایه توسعه استان در شورای آمایش سرزمین در سال 1384 و 1385

- تهیه و تدوین دستورالعملهای مربوط به پژوهش و توزیع اعتبارات پژوهشی در سالهای گذشته و انجام و هدایت امور دبیر خانه ای کارگروه پژوهش وآمار و فناوری اطلاعات استان

- مشارکت و هدایت امور مربوط به تهیه سند توسعه شهرستانهای استان در سال 1385 و بازنگری آن در سال 1388

- ریاست و  دبیری کمیسیون ماده 61 و 32 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در استان در ارتباط با توجیه فنی و اقتصادی و مالی و محیط زیستی پروژه های عمرانی و تملک داراییهای سرمایه ای جدید استان

- عضویت در ستاد اجرایی هفته پژوهش در 4  دوره برگزاری آن در استان

- انجام و یا نظارت بر پروژه های تحقیقاتی

- طراحی و برگزاری دوره های آموزشی بهره وری با بکارگیری و دعوت از اساتید مجرب کشوری برای معاونین منطقه 8 کشورو کارشناسان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و .....

/ 1 نظر / 110 بازدید
amir

دانلود طنز جديد مهران مديري براي كريسمس،طنز ماهواره با لينك مستقيم ...